Jaguar Land Rover lần đầu tiên sản xuất xe ngoài nước Anh

Nhà máy ngoại quốc đầu tiên được Jaguar Land Rover mở tại Brazil, chuyên để sản xuất dòng xe Evoque và Discovery Sport cho một số thị trường.