TC-1001

  • TC-1001
TC-1001

Loại dầu này sản xuất bởi công nghệ đặc biệt có thể sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt với tải trọng nặng. Loại dầu này được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp PAO và công nghệ ZFM chống ma sát độc quyền của Totachi với tính rất ổn định tại nhiệt độ vận hành cao. Sản phẩm này duy trì làm sạch tối ưu cho động cơ, ngăn chặn hiệu quả sự hình thành mảng bám dầu, do đó kéo dài độ bền và mang lại hiệu quả vận hành tối đa của động cơ có công nghệ hiện đại nhất.

Download instruction
Download instruction VN