Mỡ bôi trơn

Mỡ Totachi có những ưu điểm và lợi ích sau :

 • Bôi trơn bền ở dải điều kiện chịu tải rộng
 • Bảo vệ tốt nhất các bộ phận liên hợp 
 • Chống ăn mòn mạnh
 • Tăng tuổi thọ
 • Chi phí bảo trì thấp
 • Bảo vệ thiết bị khỏi ăn mòn kể cả khi không hoạt động 

 

Mỡ Totachi có những ưu điểm và lợi ích sau :

 • Bôi trơn bền ở dải điều kiện chịu tải rộng
 • Bảo vệ tốt nhất các bộ phận liên hợp 
 • Chống ăn mòn mạnh
 • Tăng tuổi thọ
 • Chi phí bảo trì thấp
 • Bảo vệ thiết bị khỏi ăn mòn kể cả khi không hoạt động