LITHIUM GREASE EP-2

  • LITHIUM GREASE EP-2
LITHIUM GREASE EP-2

Mỡ đa dụng được sản xuất từ thành phần là chất làm đặc phức hợp lithium, dầu gốc tinh luyện có độ nhớt trung bình và các phụ gia tổng hợp điều chỉnh áp lực. Sản phẩm này có thể kéo dài tuổi thọ  vòng bi bánh xe của các loại xe tải nặng hoạt động với vận tốc cao và nhiệt độ vận hành cao. Sản phẩm này duy trì hiệu suất vượt trội trong điều kiện độ ẩm tăng và có khả năng chống nước tốt. Dải nhiệt độ làm việc của mỡ là từ -40°С tới +177°С

Manufactured in NLGI 1 and NLGI 2 Grades.

Mã sản phẩm :

NLGI 2 397g - 4562374692312

NLGI 2 15,88kg - 4562374692343

Download instruction
Download instruction VN